Deutsch
English
 • 10.7.2005 Greveparrets overraskelse

  Udgivet den 18. juli 2005

  10. juli 2005 – hvad der OGSÅ skete:
  Ved markeringen af 85-året for Genforeningen – og af 10-års dagen for museets indvielse talte fhv. kirkeminister Torben Recehndorff. Herefter overrakte han museet et værdifuldt klenodie – et banner – som mødte Kong Christian d.10 på sin vej til Tønder d. 12. juli 1920 – nemlig i Kruså, hvor en gruppe danske sydslesvigere – især fra Flensborg – havde taget opstilling. På et af de to bannere, som de havde medbragt, stod der: “Forposterne lever i Haabet”.
  Dette banner befandt sig i mange år på Grænseforeningens kontor i København – men fremover kan det ses på Genforenings- og Grænsemuseet, som nu har fået det overdraget som gave.
  Herefter tog Grevinde Sussie ordet. Og det kom bag på hele forsamlingen. I en kort tale hædrede hun det frivillige arbejde, som kustoder og gartnere på museet udfører.
  Grevinden sagde bl.a.:
  Tillykke med fødselsdagen, til museet, dets bestyrelse, og – ikke mindst – til alle de frivillige hjælpere, (kustoder og gartnere). Uden deres ulønnede indsats havde det været umuligt at drive dette fine museum.
  10 år i museumshistorie er måske ikke lang tid, men omregner man de 10 år til antal åbningstimer – hvor museet har været bemandet af frivillig arbejdskraft – ja så bliver det til mange, mange timer.
  For kustoderne må det ind imellem være lidt ensomt, hvis det er småt med besøgende. Anderledes må det forholde sig, når der er mange gæster. Vi har fra besøgende hørt, at de har fået mangen en god “snak” med kustoderne, der altid er venlige og imødekommende
  Inden gæsterne kommer indenfor i museet går de gennem den smukke have. Haver skal passes for at være pæne. Alle – og dét gælder selvom ens have består af en altankasse – véd, at planter skal plejes og passes, hvis de skal tage sig ud. Mest arbejdskrævende er forår og sommer. Men også efterår og vinter er der meget at gøre.
  Herefter overrakte Greveparret på vegne af museumsbestyrelsen en boggave til hver enkelt kustode – nemlig bogen “Møllehave læser H.C.Andersen”. Greveparret tog bøgerne med hjem for – efterfølgende – at skrive en personlig hilsen i bøgerne til hver eneste af modtagerne. Det var en gave, som vakte stor, stor glæde.
  Inden det sønderjyske kaffebord, var der tid til, at de forsamlede – sammen med Greveparret og repræsentanter for bestyrelsen kunne gå ned til den sydlige Kongesten – sådan som det er tradition, når Greveparret besøger museet – for der at nedlægge blomster til minde om dagen.