Deutsch
English
 • 1. verdenskrig – langt fra hjemstavnen

  Udgivet den 26. marts 2018

  Under første verdenskrig udsendte Tyskland to “neutrale danske” undsætningsskibe til den tyske koloni Tanganyika, i dag Tanzania. Da der var engelsk blokade, skulle skibene være “danske” og med dansktalende søfolk, altså hovedsagelig folk fra Sønderjylland/ Nordslesvig. Det er disse to sejladser, som historieinteresserede museumsvært Sven Borregaard vil berette om den 5. april kl. 19:30. Et spændende foredrag om to sønderjyders deltagelse i 1. verdenskrig – fjernt fra deres hjemstavn.

  Med på det ene skib var Nis A. Jacobsen, som var født i Anslet ved Christiansfeld. Han deltog som maskinist på sejladsen fra Wilhelmshafen i Tyskland, op under Island, sydpå gennem Atlanterhavet og syd om Afrika, inden han kom i land i Tanzania i 1915. Han sejlede med skibet “Marie”, der var lastet med krigsmateriel. Da skibet skulle se ud til at være neutralt, var dækslasten tømmer, som skulle sejles til Island.
  Senere sejlede skibet til Indonesien, hvor Jacobsen blev en holden mand som el-installatør, inden han i 1920 sejlede til Danmark med et skib fra ØK og fortsatte sin virksomhed som installatør i Christiansfeld. Faktisk blev han grundlæggeren af AG Electric i Christiansfeld, idet han i 1935 solgte forretningen til Max Schulz, der i 1974 solgte den til Andreas Gaarde, som ændrede navnet til AG Electric A/S.

  Det andet skib, som omtales i foredraget, er “Kronborg”, der en måned senere stævnede ud. Ombord var bl.a. Nis Kock fra Kegnæs og Anker Nissen fra Haderslev. Sejladsen fulgte samme mønster, som “Marie” havde gjort. Skibet nåede Tanzania, hvor det blev bombet af englænderne, men skibslasten blev reddet. Kock og Nissen kom til at fortsætte krigen på land under den kendte general Lettow Vorbeck. De kom senere i krigsfangelejr i Ægypten, inden de blev hentet af den danske krydser “Valkyrien” og sejlet tilbage til Danmark, hvortil de ankom i september 1919. Da var der gået over 5 år, siden de forlod hjemstavnen.
  Foredragsholderen, Sven Borregaard, er el-ingeniør og har været ansat på Haderslev tekniske Skole/EUC-SYD. I 1981-83 var han og familien ansat i Udenrigsministeriet og udsendt til Tanzania, hvor han flere gange krydsede Nis Kocks fodspor, ganske vist med 66 års forsinkelse. Han har skrevet flere artikler om både Nis Jacobsen og Nis Kock.